OK 20

Støtte til de lavest lønnede.

Nu må det være tid til at sikre en væsentlig lønfremgang, i bunden, ved OK 20.

Direktørerne og de højest lønnede har, gennem snart mange år, haft en kæmpe lønfest, og erhvervslivets overskud er skudt i vejret, på bekostning af de lavest lønnede. Derfor må vi støtte de dele af fagbevægelsen, som kræver en væsentlig forhøjelse, af mindstelønnen.