Dansk sortliste over skattely nu.

En række virksomheder klager nu over de hjælpepakker, som har holdt hånden under dem, i forbindelse med Corona krisen. Her under bl.a. Sportmaster og Lagkagehuset, som begge er ejet af konstruktioner i skattely. Her er et klart eksempel på, hvorfor det er nødvendigt med en national sortliste, uanset om EU bryder sig om det eller ej.